U bent nu hier: Productontwikkeling

Productontwikkeling

Slimme ontwerpen die functioneel zijn


Productum ontwerpt en ontwikkelt producten vol slimmigheden, in nauwe samenspraak met opdrachtgever en producent. Producten moeten het leven makkelijker maken, dat is het uitgangspunt. Zo staat Productum bekend om systeemwanden en -plafonds die door de installateur eenvoudig te monteren zijn. Datzelfde geldt voor de daar ontwikkelde multifunctionele transportkar ‘Henky’.
Voortdurend betrekt productontwikkelaar Hans Brak zakelijke en particuliere klanten bij het ontwikkelingsproces. Op grond van het eisenpakket vormt hij zich een beeld van het toepassingsgebied. De jarenlange ervaring met verschillende branches, en diepgaande materialenkennis stellen hem in staat om tot het juiste ontwerp te komen.

Van idee naar beeld
Met een 3D CAD-programma vertaalt Hans Brak ideeën naar beelden. In ruimtelijke zin bekijkt hij hoe een product moet passen in het totaal. Verschillende opties worden naast elkaar gezet. Daarna krijgt de klant te zien hoe het product werkt, zonder dat een fysiek model nodig is.
De tweede stap is een prototype laten vervaardigen – van staal, aluminium of kunststof – om functies te testen. Steeds vaker gaat dat via ‘rapid prototyping’. Daarbij maakt een printer een driedimensionaal model van het digitale ontwerp.
 
Besparen
Uit de tests blijkt of een ontwerp aan alle eisen voldoet. Soms is een prototype overbodig. Dan volstaat de jarenlange ervaring van Hans Brak om het ontwerp direct in productie te kunnen nemen. Daarmee valt te besparen op de ontwikkelkosten.   
Na aanpassingen of verfijningen zorgt de 3D CAD-software voor 2D-aanzichttekeningen. Op deze tekeningen staan alle technische gegevens voor de producent. Die kan vervolgens het eindproduct maken.